Se bilder fra 2016 og 2017-utgaven! - Fakkeltoget på Løvstakken

Fakkeltoget på Løvstakken avholdes for 4. gang i 2018. Her er bilder fra de to forrige års arrangement, som bør vekke gode minner!

Bilder fra 2017:

Bilder fra 2016: